Podręczniki dla klas pierwszych 2021 – technikum i szkoła branżowa

Technikum

Uwaga: Część podręczników ma ten sam tytuł co podręczniki po gimnazjum – od starego podręcznika tych samych autorów, wydawnictwa i z tym samym tytułem różnią się treścią i dopiskiem na okładce „Dla absolwentów szkół podstawowych”.
Wg nowej podstawy programowej dla technikum, absolwenci szkół podstawowych uczą się jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy. Pozostałe przedmioty są na poziomie podstawowym.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym będą ustalone dopiero po ogłoszeniu ostatecznych list przyjętych (po 2 sierpnia), proszę nie kupować na razie podręczników do przedmiotów:
t. informatyk, t. mechatronik – fizyka, matematyka, informatyka,
t. żywienia i usług gastronomicznych – biologia, chemia
t. grafiki i poligrafii cyfrowej – informatyka, język polski, matematyka
t. budownictwa – matematyka, chemia, fizyka
t. logistyk (również mundurowy) – geografia, matematyka
t. ekonomista – matematyka, język polski

Zaktualizowana lista podręczników do poszczególnych klas będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły po 2 sierpnia – z uwzględnieniem przedmiotów rozszerzonych.


Język polski – zakres podstawowy: „Ponad słowami” autorzy; Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, i Aleksandra Wróblewska. wyd. Nowa Era
Język polski – zakres rozszerzony: „Ponad słowami” autorzy; Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, i Aleksandra Wróblewska. wyd. Nowa Era
Język niemiecki i język angielski – podręcznik zostanie podany po ustaleniu ewentualnego rozszerzenia, wstępnych testach i podziale na grupy.
Historia: „Historia 1, część 1 Starożytność”, podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, zakres podstawowy, Janusz i Mirosław Ustrzyccy, wyd. Operon
Matematyka – zakres podstawowy: „Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy”, Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski, wyd. Nowa Era,
Matematyka – zakres rozszerzony: „Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony”, Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski wyd. Nowa Era.
Chemia – zakres podstawowy: “To jest chemia 1”, Chemia ogólna i nieorganiczna, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, , Podręcznik ze zbiorem zadań, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, wyd. Nowa Era
Chemia – zakres rozszerzony „To jest chemia 1”,Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Geografia – zakres podstawowy: „Geografia 1 zakres podstawowy”, Zbigniew Zaniewicz, Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, wyd. Operon
Geografia – zakres rozszerzony: „Geografia 1 zakres rozszerzony”, Sławomir Kurek, Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej, wyd. Operon
Biologia – zakres podstawowy: „Biologia na czasie 1”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wyd. Nowa Era
Biologia – zakres rozszerzony: „Biologia na czasie 1”, Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era.
Fizyka – zakres podstawowy: „Odkryć fizykę 1”, Marcin Braun, Weronika Śliwa, podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. nowa Era
Fizyka – zakres rozszerzony: „Zrozumieć fizykę 1”, Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz, wyd. Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości: UWAGA! – przedmiot będzie w 2 i 3 klasie. „Krok w przedsiębiorczość”, Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła, wyd. Nowa Era,
Wiedza o społeczeństwie: UWAGA! – przedmiot będzie w 4 i 5 klasie. „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowy”, Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska, zakres podstawowy, wyd. Operon,
Informatyka – poziom podstawowy: „Informatyka 1 – podręcznik do szkół ponadpodstawowych” zakres podstawowy, Wojciech Hermanowski, wyd. Operon.
Informatyka – poziom rozszerzony: „Informatyka 1 – podręcznik do szkół ponadpodstawowych” zakres rozszerzony, Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor, wyd. Operon.

Szkoła Branżowa I Stopnia

Uwaga: Część podręczników ma ten sam tytuł co podręczniki po gimnazjum – od starego podręcznika tych samych autorów, wydawnictwa i z tym samym tytułem różnią się: treścią i dopiskiem na okładce „Dla absolwentów szkół podstawowych”.
Proszę nie kupować podręczników do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz języka obcego – będą podane na początku września.

Język polski: seria „To się czyta” – klasa pierwsza, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era,
Języki obce: na razie proszę nie kupować żadnego podręcznika
Matematyka: „Matematyka w szkole branżowej I stopnia” (Zbiór zadań – obowiązkowo, ewentualnie podręcznik), Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś Walczak, Halina Nahorska, wyd. Podkowa
Historia: „Historia 1, część 1”, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, wyd. Operon.
Podstawy przedsiębiorczości (w pierwszej klasie): „Krok w przedsiębiorczość”, Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła, wyd. Nowa Era,
Wiedza o społeczeństwie: UWAGA! – przedmiot będzie w 3 klasie. „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska, wyd. Operon
Geografia: „Geografia 1 dla szkół branżowych I stopnia”, Sławomir Kurek, wyd. Operon.
Biologia: Biologia część 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia .Beata Jakubik, Renata Szymańska. Wydawnictwo Operon.
Fizyka: „Odkryć fizykę 1”, Marcin Braun, Weronika Śliwa, podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. nowa Era
Chemia: Chemia 1. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia, Artur Sikorski, wyd. OPERON
Informatyka: „Informatyka – podręcznik do szkół ponadpodstawowych”, Wojciech Hermanowski, wyd. Operon.