Opublikowano

Płatne staże zawodowe i doradztwo zawodowe dla 26 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim informuje o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże zawodowe oraz doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk. Zadania realizowane będą w ramach projektu „Grodziska akademia zawodowców”.

Okres realizacji stażu:  150 godzin.
Termin realizacji stażu: wakacje 2021 r.
Wynagrodzenie za staż: 2192 zł brutto.


Do udziału w stażu mogą zakwalifikować się osoby, które nie brały udziału w innych działaniach w ramach projektu ,,Grodziska akademia zawodowców”. Udział w stażu mogą wziąć także tegoroczni absolwenci szkoły (absolwenci z roku 2020/2021).

Doradztwo zawodowe będzie podzielone na zajęcia grupowe (16h) oraz zajęcia indywidualne (4h).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest udział w dwóch działaniach (doradztwie zawodowym i stażu). Nie ma możliwości udziału tylko w jednym działaniu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariatach szkoły (ul. Żwirki i Wigury 2 lub Nowy Świat 41).

Termin składania dokumentów: 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r.