Olimpiada Logistyczna

17.11 punktualnie o 11:00 rozpoczęły się szkolne eliminacje do VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w Olimpiadzie wzięło 28 chętnych uczniów, którzy sprawdzili się w zadaniach z logistyki i spedycji. Celem głównym tej inicjatywy jest:
a) zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
b) upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki,
c) poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika
eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.
Wszystkim gratulujemy wyników i trzymamy kciuki aby udało się zakwalifikować do II etapu Olimpiady.
Organizatorzy: Dominika Sławińska, Natalia Tratwal-Uglis i Wojciech Drozd