NOWE WŁADZE SZKOLNEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO „KLOPS”

23 stycznia 2022 roku odbyło się najważniejsze spotkanie klubowe ostatniego dwulecia. Został wybrany nowy Zarząd „KLOPSÓW”.
Jedyny w powiecie grodziskim klub turystyczny liczy obecnie 30 członków, uczniów klas technikalnych i Branżowej Szkoły I stopnia.

Podczas zebrania „stary” Zarząd w osobach szefa : Kacpra Fliegera i jego zastępcy Dawida Nowaczyka ( kl. 4 MT) oraz kronikarek: Sandry Adamczak i Karoliny Banach ( 4E) przedstawił sprawozdanie, z którego wynika ,że w okresie październik 2020- grudzień 2022 ( to także czas pandemii i lekcji zdalnych)odbyło się łącznie 7 imprez i 1 konkurs krajoznawczy dla ponad 90 osób.

Następnie dokonano wyboru nowego zarządu, najwięcej głosów otrzymał i Prezesem został ponownie Kacper Flieger z klasy 4MT . Jego zastępcą będzie Aleksandra Lemańska z kl. 2 LT . Kroniką zaopiekują się Anhelina Polenyk i Mateusz Rabiega z klas: 2 ET i 3 MT .

W drugiej części zebrania omówiono plany najbliższych wycieczek: II Górskiego Rajdu „Twardzieli” ( marzec) i wycieczki za granicę (kwiecień – o tej wyprawie napiszemy osobno).


Poniżej relacja foto. Na zdjęciu głównym m.in. nowy Zarząd „Klopsów” , od lewej: Mateusz Rabiega, Aleksandra Lemańska, Anhelina Polenyk i Kacper Flieger.