Konkurs Patria Nostra

Od wielu lat uczniowie grodziskiego ZST im. E. Kwiatkowskiego biorą udział w konkursie Patria Nostra, który stawia za cel krzewienie patriotyzmu i propagowanie wiedzy o historii Polski. W najnowszej edycji wzięli udział Weronika Skubel , Jakub Bendowski oraz absolwent „Różowej” – Jakub Rabiega. Opiekunem grupy był nauczyciel Sebastian Tuliński. Grupa zrealizowała film o legendzie przedwojennego Grodziska Wielkopolskiego – Antonim Thumie. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju gala odbyła się zdalnie. Reprezentacja ZST zdobyła wyróżnienie i otrzymała nagrody, które przekazano kurierem.