BEZPŁATNY KURS SPAWACZA DLA UCZNIÓW ZST

W okresie wakacyjnym 9 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim uczestniczyło w Kursie spawacza metodą MAG. Jest to już 3 edycja tego typu kursu – łącznie dodatkowe uprawnienia uzyskało 25 uczniów klas technikum mechanicznego
i mechatronicznego.

Zakres kursu obejmował zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Celem kursu było przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur. Szkolenie zakończone było egzaminem Państwowym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz Książeczki Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Dzięki szkoleniu uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w pracy zawodowej.

Wszystkie edycje kursu finansowane były ze środków unijnych, w ramach projektu ,,Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe.

Warto dodać, że w ramach ,,Grodziskiej Kuźni Profesjonalistów” uczniowie szkoły korzystali z wielu innych kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, m. in. z kursu operatora wózków widłowych, kursu upięć i koków, warsztatach informatycznych, a także w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz płatnych stażach u lokalnych pracodawców.
Nie jest to jedyny tego typu projekt realizowany przez ZST w Grodzisku Wlkp. – we wrześniu szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. ,,Grodziscy fachowcy”, w ramach którego na uczniów czeka wiele kursów zawodowych, a także płatne staże u pracodawców.