Zasady funkcjonowania szkoły od 4 maja 2021 r. Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Od 4 maja dalej obowiązywały będą aktualnie panujące obostrzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od 17 maja 2021 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych, przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc. / 50 proc. ).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.