Wizyta Premiera Leszka Millera w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Często słyszymy opinie: „mnie polityka nie interesuje!” A przecież ona wciąż jest obecna w naszym życiu, zarówno społecznym, jak i tym osobistym, prywatnym. Potrafi być uciążliwa i niechciana. Na szczęście zawsze byli i są nadal tacy politycy, z którymi kontakt inspiruje i pomaga zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. 26 marca 2024 roku odbyło się spotkanie z Premierem Leszkiem Millerem. Dla najnowszej historii Polski – bardzo ważna postać. W maju minie 20 lat odkąd Nasza Ojczyzna należy do Unii Europejskiej. Leszek Miller obok ówczesnego Prezydenta RP był sygnatariuszem przystąpienia naszego kraju do tego ekskluzywnego grona. Dla młodzieży, która tłumnie przybyła do auli naszej szkoły przynależność do UE jest faktem oczywistym, ich nauczyciele wiedzą jednak, że nie zawsze tak było.
Spotkanie z członkiem Europarlamentu stało się okazją do wymiany poglądów, ale nade wszystko umożliwiło poznanie jego poglądów na skomplikowane procesy, które toczą się wokół nas. Premier Leszek Miller w towarzystwie Starosty Grodziskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu rozpoczął wizytę od zwiedzania pracowni mechatronicznej oraz mechanicznej. Prezentując bogate wyposażenie pracowni Pani Dyrektor Magdalena Ambrozik przedstawiła szkołę opisując m.in.. kierunki kształcenia oraz sukcesy uczniów. Obdarowany upominkami wykonanymi przez młodzież Gość udał się na spotkanie z reprezentantami naszej szkoły oraz LO im. J. Słowackiego. Po krótkim wystąpieniu Pana Premiera uczniowie zadawali pytania. Ich zakres, szeroki i różnorodny, dowodzi, że jednak warto interesować się polityką, a jej arkana zgłębiać u najlepszych. Przyszłość Polski i świata już niedługo zależeć będzie od młodych, również
zgromadzonych w auli ZST. Jak zaczynać? Radą naszego Gościa jest aktywność , m.in. praca w Młodzieżowej Radzie Powiatu.
Satysfakcję dorosłym, którzy byli również obecni na spotkaniu sprawiał poziom merytoryczny pytań zadawanych przez młodzież. Toteż mogliśmy usłyszeć odpowiedzi pogłębione o konteksty historyczne, społeczne czy właśnie polityczne. Wszystkich pytań nie udało się zadać, czas spotkania był ograniczony, Pan Premier udawał się na sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Żywimy nadzieję, że spotkanie z tym właśnie politykiem będzie w przyszłości możliwe, bo….polityka jest dla ludzi!