Opublikowano

WALENTYNKOWE KONKURSY BIBLIOTECZNE

„ CZYTELNICZE WALENTYNKI”
Lektura – „Nie taki diabeł straszny jak go malują”.
Cel – popularyzacje czytelnictwa

  1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w ZST im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we współpracy z nauczycielami j. polskiego.
  2. Uczestnicy: 2-osobowe zespoły zgłaszane przez polonistów do biblioteki w terminie do 02.02.2024 r.
  3. Termin konkursu: 07.02.2024 r. godzina 9.00
  4. Forma: test pisemny (2 godz. lekcyjne) – wypełnienie karty konkursowej z zadaniami dotyczącymi znajomości związanych uczuciowo par z utworów m.in.: St. Żeromski – „Ludzie bezdomni”, A. Mickiewicz – „Pan Tadeusz”, E. Orzeszkowa – „Nad Niemnem”, J. Bedier – „Tristan i Izolda”, W. Szekspir – „Romeo i Julia”, Z. Krasiński – „Nie – Boska komedia”, H. Sienkiewicz – „Potop”, B. Prus – „Szkice węglem”, Z. Nałkowska – „Granica”, M. Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”.

„ ARTYSTYCZNE WALENTYNKI”

  1. Uczestnicy: maksymalnie 4 -osobowe zespoły (lub realizacja samodzielna) zgłaszane przez polonistów do biblioteki w terminie do 02.02.2024 r.
  2. Forma: kilkuminutowy filmik (maksymalnie 4 minuty) o tematyce miłosnej inspirowany tekstem literackim
  3. Termin przesłania filmiku do 23.02.2024 r. na stronę: poezja@zst-grodzisk.pl
  4. Prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Komisja: M. Jany, G. Wiśniewska, H. Klimaszyk, L. Andrzejewska.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród książkowych przez p. dyr. M. Ambrozik odbędzie się 1 marca 2024 r. w gabinecie pani Dyrektor.


Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział w wybranej/wybranych przez siebie kategorii/kategoriach.