VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny…

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Społeczeństwo w obiektywie”

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłaszają VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich
Zdjęcie/a konkursowe można składać indywidualnie lub zespołowo do dnia 15 stycznia 2020 r.
Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie pliku pocztą elektroniczną na adres mailowy: socjologia@usz.edu.pl
Zwycięzcom nagrodzonych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Po rozstrzygnięciu konkursu najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu znajdują się poniżej.