STYPENDIA RADY POWIATU GRODZISKIEGO

Dnia 30 października 2023 roku, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Grodziskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok szkolny 2023/2024. Stypendium Rady Powiatu
Grodziskiego to jednorazowe wyróżnienie, przyznawane uczniom którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia
naukowe i sportowe. Stypendia w imieniu Rady Powiatu Grodziskiego wręczył Przewodniczący Rady Sebastian Skrzypczak, a także Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, oraz dyrekcja szkoły, którzy pogratulowali stypendystom życząc pomyślności i dalszych
sukcesów. Stypendia w tym roku otrzymało 34 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!