Obóz sportowy dla klas mundurowych

Dnia 18-21 grudnia 2023r. klasa mundurowa 5AT miała ogromną przyjemność odbyć wyjątkowy obóz przygotowujący ich do roli żołnierza, dając im tym samym możliwość wstąpienia do wojska w przyszłości. Jednostka wojskowa, w której klasa się znajdowała to 5 Lubuski Pułk Artylerii im. generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego w Sulechowie. Każdy dzień, niósł za sobą nowe wyzwania. Pierwszego dnia każdy z nich zasięgnął wiedzy na temat historii pułku w Sali Tradycji. Następnym punktem programu była lekcja samoobrony, uczniowie poznali czym jest dyscyplina i jak można w prosty sposób nauczyć się wielu przydatnych umiejętności, by obronić się w każdej sytuacji. Drugi dzień uczniowie zaczęli od zaprawy, następnie udali się na poligon, gdzie czekały na nich zadania do wykonania: rozpalanie ogniska krzesiwem, czołganie się pod drutem kolczastym, rzucanie granatem oraz wyznaczanie azymutu za pomocą busoli. Kolejnym etapem nauki było spotkanie z medykiem. Na koniec dnia uczniowie nauczyli się jak złożyć oraz zaprogramować radiostacje. Trzeci dzień był dla uczniów sprawdzianem, który polegał na pokonaniu pętli taktycznej. Ostatni dzień uczniowie spędzili na hali sportowej, gdzie pokonywali wojskowy tor przeszkód. Pełni zapału i werwy, zawsze byli gotowi, aby dać z siebie wszystko na torze. Były to bardzo produktywne dni, które przyniosły za sobą masę doświadczeń, wiele wspomnień oraz motywacji, która z pewnością pomoże osiągać swe cele w przyszłości.