IX Festiwal Zawodów i Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

W środę, 13 marca 2024 roku, w Grodzisku Wielkopolskim kolejny raz zorganizowano FESTIWAL ZAWODÓW, projekt Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. realizowany pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego. Festiwal był imprezą otwartą skierowaną do wszystkich instytucji i firm współpracujących ze szkołą. Celem festiwalu było przedstawienie bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół Technicznych, zachęcenie młodzieży szkolnej do poszukiwania tradycyjnych oraz nowych, interesujących zawodów oraz technologii proponowanych przez przedsiębiorców, wskazanie kierunków edukacji, które umożliwią znalezienie zatrudnienia na lokalnym, krajowym ale także europejskim rynku pracy. Należy podkreślić, że Festiwal Zawodów osiągnął sukces na arenie międzynarodowej, gdyż został umieszczony na europejskiej mapie umiejętności zawodowych na stronie Komisji Europejskiej, jako działanie promujące kształcenie zawodowe. Młodzi ludzie, którzy już wkrótce wybiorą swoją dalszą ścieżkę edukacyjną, mogli poznać ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych oraz porozmawiać ze starszymi kolegami kształcącymi się w różnych zawodach. Nowoczesne stoiska przygotowane przedsiębiorców z różnych branż i Zespół Szkół Technicznych prezentowały możliwości znalezienia zatrudnienia oraz kompetencji, jakie obecnie są potrzebne do pracy w różnych zawodach.

Uroczystego otwarcia uroczystości dokonała dyrektor ZST – Magdalena Ambrozik wraz z honorowym patronem Starostą Grodziskim – Sławomirem Górnym i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Igorem Bykowskim. Przemawiający zgodnie podkreślali konieczność rozsądnego i świadomego dokonywania wyborów życiowych, związanych z drogą zawodową, która powinna pokrywać się nie tylko z potrzebami rynku pracy, ale także z indywidualnymi predyspozycjami młodego człowieka.

W tym roku odbyła się już IX edycja tej imprezy, świadczy to o tym, że znalazła ona swoje stałe miejsce w kalendarzu i sercach lokalnej społeczności. To ogromne i wartościowe przedsięwzięcie skierowane do szerokiego grona odbiorców, promujące świadomy wybór ścieżki kariery zawodowej.

Tegoroczny Festiwal Zawodów był szczególny ze względu na wyjątkowych i niezawodnych wystawców, przedstawicieli firm i instytucji – przyjaciół ZST, na których pomoc szkoła zawsze może liczyć. ZST gościł 70 firm i instytucji reprezentujących różne branże. Udział wzięli uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych, uczniowie ostatnich klas technikum i liceum oraz dzieci z pięciu gminnych przedszkoli.

Swoją obecnością Festiwal Zawodów, ku radości organizatorów, zaszczycili przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty, Sejmiku Wojewódzkiego, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Rady Powiatu, Urzędów Gmin, Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług, Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Grodziskiej Hali Sportowej, liczne grono przedstawicieli Służb Mundurowych min.: Wojska, Policji, Straży Pożarnej, liczne grono Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

Imprezą towarzyszącą tegorocznemu Festiwalowi Zawodów były Drzwi Otwarte. To wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w ramach doradztwa zawodowego w swojej formule mającej charakter branżowy i polegający m. in. na prezentacji zawodów, w których kształcą się uczniowie szkół branżowej i technikum. Nauczyciele ZST przygotowali dla ósmoklasistów i przedstawiali poszczególne kierunki kształcenia. W czasie trwania Drzwi Otwartych uczniowie szkół kształcących zawodowo prezentowali w sposób interaktywny zdobyte umiejętności zawodowe.  Następnie grupy przeszły na Grodziską Halę Sportową, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu Festiwalu Zawodów i zapoznać się z szeroką ofertą, przygotowaną przez pracodawców. Młodzież mogła, ponadto zapoznać się z możliwościami kontynuowania nauki w Centrum Kształcenia Dla Dorosłych, a przy stanowisku Powiatowego Urzędu Pracy dowiedzieć się więcej na temat staży pracowniczych i ofert pracy na rynku wielkopolskim. Dodatkowo uczniowie mieli okazję do indywidualnych rozmów z doradcami zawodowymi z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznania.

Zainaugurowano również Dni Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Do tego szacownego grona zaliczamy Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższą Szkołę Logistyki, WSHIU Akademię Nauk Stosowanych w Poznaniu i Politechnikę Poznańską. Na spotkanie z maturzystami przybyli ich przedstawiciele aby zaprezentować swoje uczelnie i kierunki studiów, przedstawić proces rekrutacji i opowiedzieć o możliwościach jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków.

Festiwal Zawodów, to szczególne przedsięwzięcie, które daje młodym ludziom możliwość poznania oferty rynku pracy i specyfiki zawodów, które w przyszłości chcieliby wykonywać.

Festiwal Zawodów od lat cieszy się niesłabnącą popularnością firm, przedsiębiorców i instytucji, ale przede wszystkim młodzieży szkół podstawowych. To dla nich, w tym dniu, wszyscy wystawcy oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZST otworzyli nie tylko swoje drzwi ale i serca!

Cała społeczność szkolna, serdecznie dziękuje wszystkim za udział w tegorocznej edycji Festiwalu Zawodów z Drzwiami Otwartymi i Dni Współpracy z Uczelniami Wyższymi, mając nadzieję na wspólne działania w przyszłości.