Etap okręgowy „Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”

22 kwietnia 2022r. Karolina Pilc z klasy IVG, ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w etapie okręgowym XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Konkurs ten był organizowany przez Polski Czerwony Krzyż i odbywał się w jednej z poznańskich szkół. Laureaci etapów rejonowych naszego województwa rozwiązywali test z zakresu szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia oraz promocji zdrowia. W Olimpiadzie wzięło udział 13 uczniów szkół średnich oraz 9 uczniów szkół podstawowych. Musieli oni wykazać się obszernym zakresem wiadomości z dziedziny biologii, ekologii i ochrony środowiska, a także zasad żywienia człowieka, charakterystyki składników odżywczych i zagrożeń zdrowotnych. Warto przypomnieć, że aby zakwalifikować się do etapu okręgowego olimpiady, Karolina wcześniej została laureatką etapu rejonowego XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Ponadto zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady, zadaniem Karoliny było przygotowanie i przeprowadzenie akcji prozdrowotnej. Karolina przeprowadziła w szkole akcję prozdrowotną pod hasłem: „Zdrowo się odżywiaj i nadwadze zapobiegaj”. Akcja, której celem była edukacja na temat profilaktyki nadwagi i otyłości, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Za przeprowadzenie akcji prozdrowotnej nasza uczennica uzyskała spora ilość punktów. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem uczennicy do olimpiady sprawowała Pani Marzena Ankiewicz.
Serdecznie gratulujemy Karolinie!