Branżowe Oddziały Wojskowe

Branżowy Oddział Wojskowy ( BOW) to pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma na celu przygotowanie kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Nasza szkoła jako jedna z 14-stu bierze udział w tym projekcie w roku szkolnym 2022/2023.

Program skierowany jest do uczniów/pracowników młodocianych kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik, blacharz, mechanik operator maszyn rolniczych, kierowca, kucharz, piekarz.

Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW) przeznaczone są dla szkół branżowych I stopnia. Realizacja programu szkolenia w BOW stanowi uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, wynikającej z podstawy programowej dla danego kierunku kształcenia zawodowego. Obejmuje minimum 120 godzin zajęć (i nie więcej niż 180), z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane są w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobywają także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego. W ostatnim roku nauki będą mieli zagwarantowany czas w ramach godzin doradztwa zawodowego. Celem projektu jest, aby absolwenci BOW odbyli szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Koordynowaniem pilotażowego projektu Branżowe Oddziały Wojskowe z ramienia MON zajmuje się Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.