8 Festiwal Zawodów i Drzwi Otwarte

W środę, 22 marca 2023 roku, w Grodzisku Wielkopolskim kolejny raz zorganizowano FESTIWAL ZAWODÓW, który jest projektem Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy współpracy  Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. realizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego. 

Festiwal Zawodów był imprezą otwartą skierowaną do wszystkich instytucji i firm współpracujących ze szkołą. Celem festiwalu było przedstawienie bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół Technicznych, zachęcenie młodzieży szkolnej  do poszukiwania  tradycyjnych oraz nowych, interesujących zawodów oraz technologii proponowanych przez przedsiębiorców, wskazanie kierunków edukacji, które umożliwią znalezienie zatrudnienia na lokalnym, krajowym ale także europejskim rynku pracy. Należy podkreślić, że Festiwal Zawodów osiągnął sukces na arenie międzynarodowej, gdyż został umieszczony na europejskiej mapie umiejętności zawodowych na stronie Komisji Europejskiej, jako działanie promujące kształcenie zawodowe. 

Uroczystego otwarcia uroczystości dokonała dyrektor ZST – Anna Matysiak wraz z honorowym patronem Starostą Grodziskim – Mariuszem Zgaińskim. Przemawiający zgodnie podkreślali konieczność rozsądnego i świadomego dokonywania wyborów życiowych, związanych z drogą zawodową, która powinna  pokrywać się nie tylko z potrzebami rynku pracy, ale także z indywidualnymi predyspozycjami  młodego człowieka.

W tym roku odbyła się już VIII edycja tej imprezy, świadczy to o tym, że znalazła swoje miejsce w kalendarzu i sercach lokalnej społeczności. To ogromne i wartościowe przedsięwzięcie skierowane do szerokiego grona odbiorców, promujące świadomy wybór ścieżki kariery zawodowej. Tegoroczny Festiwal Zawodów był szczególny ze względu na wyjątkowych niezawodnych wystawców, przedstawicieli firm i instytucji – przyjaciół ZST, na których pomoc szkoła zawsze może liczyć. ZST gościł  prawie 70  firm i instytucji z różnych stron Polski między innymi z: Warszawy, Gdańska, Poznania, Kościana, Nowego Tomyśla, Swarzędza, Stęszewa, Grodziska Wlkp., reprezentujących różne branże. Udział wzięło około 1200 uczniów klas ósmych z 25 szkół podstawowych, około 200 uczniów ostatnich klas technikum i liceum oraz 250 dzieci z pięciu gminnych przedszkoli. 

Swoją obecnością Festiwal Zawodów, ku radości organizatorów, zaszczycili przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty, Sejmiku Wojewódzkiego, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Rady Powiatu, Urzędów Gmin, Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług,  Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Grodziskiej Hali Sportowej, liczne grono przedstawicieli Służb Mundurowych min.: Wojska, Policji, Straży Pożarnej, liczne grono Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. 

Imprezą towarzyszącą tegorocznemu Festiwalowi Zawodów były Drzwi Otwarte, odbywające się w nowym budynku szkoły, czyli Centrum Kształcenia  Zawodowego im. Antoniego Thuma przy ul. Nowy Świat. Nauczyciele ZST przygotowali dla ósmoklasistów warsztaty i prezentacje poszczególnych kierunków kształcenia.  Następnie grupy przeszły na Grodziską Halę Sportową, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu Festiwalu Zawodów i  zapoznać się z szeroką ofertą, przygotowaną przez pracodawców. Młodzież  mogła, ponadto zapoznać się
z możliwościami kontynuowania nauki w Centrum Kształcenia Dla Dorosłych, a przy stanowisku Powiatowego Urzędu Pracy dowiedzieć się więcej na temat staży pracowniczych i ofert pracy na rynku wielkopolskim. Dodatkowo uczniowie mieli okazję do indywidualnych rozmów z doradcami zawodowymi z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznania. 

Podsumowując, tegoroczny Festiwal Zawodów, po dwóch długich latach przerwy, powrócił z podwójną mocą.  Jesteśmy pewni, że jest to szczególne przedsięwzięcie, które daje młodym ludziom możliwość poznania oferty rynku pracy i  specyfiki zawodów, które w przyszłości chcieliby wykonywać. 

Festiwal Zawodów od lat cieszy się niesłabnącą popularnością firm, przedsiębiorców i instytucji, ale przede wszystkim młodzieży szkół podstawowych. To dla nich, w tym dniu, wszyscy wystawcy oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZST otworzyli nie tylko swoje drzwi ale i  serca! 

Cała społeczność szkolna, serdecznie dziękuje wszystkim za udział w tegorocznej edycji Festiwalu Zawodów z Drzwiami Otwartymi i mówimy do zobaczenia.