Żonkile

19 kwietnia 1943 r. w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Wobec perspektywy nieuchronnej zagłady nie chcieli ginąć biernie. W 81 rocznicę tych heroicznych wydarzeń, nasi uczniowie, pod kierunkiem nauczycielek historii pani Izabeli Jarnut-Kluczyńskiej i pani Wiesławy Koniecznej, przyłączyli się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Nauczycielki wzięły udział w szkoleniu, na którym otrzymały materiały niezbędne do przeprowadzenia całej akcji. Przeprowadziły z uczniami szereg warsztatów i wykładów, podczas których wykorzystały filmy takie jak: „Muranów – Dzielnica Północna”, „Nie było żadnej nadziei”, czy animację „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Następnie uczniowie wykonali żółte żonkile, które w rocznicę wybuchu powstania rozdano na szkolnych korytarzach, a także w Starostwie Powiatowym. Żółty żonkil jest symbolem pamięci o powstaniu, a całej akcji przyświeca hasło: „Łączy nas pamięć”.
My pamiętamy!