Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń –luty 2020 r

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. w terminie do 31 marca br. Deklarację należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail jkokocinska@zst-grodzisk.pl