Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna realizację nowego projektu pt. ,,Grodziscy fachowcy”

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ,,Grodziscy fachowcy”. Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. 
Wsparciem zostaną objęci uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik mechatronik oraz technik informatyk. Na uczniów czekają przede wszystkim płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców oraz bezpłatne kursy zawodowe: kurs elektryczny SEP, kurs kelnerski, kurs balistyczny, kurs operatora wózków widłowych,  kurs Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, kurs Programowanie stron  i serwisów www, kurs MS SQL, kurs operatora ładowarki teleskopowej I WJO, oraz kurs barmański.  
W projekcie przewidziano także działania umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji nauczycielom: rozszerzony kurs carvingu  oraz kurs Technologia Betonu.  

Jednym z celów projektu jest poprawa warunków dydaktycznych w szkole – w ramach projektu doposażona zostanie pracownia mechatroniczna, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie warunków kształcenia zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli, co z pewnością pozwoli absolwentom szkoły na zwiększenie szans na zatrudnienie  na lokalnym rynku pracy po ukończeniu szkoły. 
Całkowita wartość projektu to 383 213,50 zł. Wartość uzyskanego dofinansowania to 344 823,64.