Żegnamy Bodo Jaekel nauczyciela, przyjaciela szkoły z Delligsen.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bodo Jaekel, wieloletniego przyjaciela naszej szkoły, sympatyka Polski i Grodziska Wielkopolskiego. Jako nauczyciel historii i polityki w niemieckiej szkole Realschule w miasteczku Delligsen zapoczątkował w 1996 na sympozjum dla nauczycieli polsko- niemiecką współpracę między naszą szkołą i szkołą w Delligsen w formie wymiany młodzieży. Zachęcił do współpracy na tej płaszczyźnie dyrekcję, nauczycieli oraz rodziców obu szkół. Przez 16 lat trwania międzynarodowej wymiany młodzieży, budował most porozumienia, sympatii i trwałej przyjaźni.
Podczas spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami zawsze dbał o dobre relacje międzyludzkie, przełamywał stereotypy i burzył uprzedzenia, które przez wiele lat utrwaliły się po obu stronach granicy. Dzięki wieloletnim spotkaniom, wymianom młodzieży, później wymianom nauczycieli, a także w czasie prywatnych spotkań z nauczycielami nawiązało się wiele przyjaźni, które trwają do dziś.
Jako pedagog miał świetny kontakt z młodzieżą, podczas wspólnych spotkań tworzył przyjazną atmosferę, tak że mimo trudności w komunikowania się w języku obcym, młodzież obu szkół wspaniale czuła się ze sobą. Pamiętamy wspólne lekcje, wspólnie realizowane projekty edukacyjne i Europejski Projekt Comenius 2000, wspólne zwiedzanie Dolnej Saksonii i Wielkopolski, zajęcia integracyjne i sportowe. Wspólne wyjazdy do Hannoveru, Hildesheim,Poznania, Wrocławia, Torunia, zwiedzanie parlamentu w Berlinie, różnych zakładów pracy, a także wspólne odkrywanie kart historii w Bergen-Belsen.
Pierwsze kontakty między szkołami zaowocowały także nawiązaniem kontaktów między gminami i podpisaniem umowy o współpracy i partnerstwie miast. W 2006 roku z okazji 20 – lecia szkoły Bodo Jaekel został uhonorowany tytułem zasłużonego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.
Drogi Przyjacielu, Nauczycielu, Wychowawco, dziękujemy za Twoją sympatię i zaangażowanie we wspólne wychowanie pokoleń młodzieży w Polsce i w Niemczech, za przyjaźnie nawiązane między Dyrekcją szkoły i Nauczycielami, za Twoje poczucie humoru, szacunek wobec drugiego człowieka bez względu na dzielące granice państw oraz za Twoją wielką sympatię do Polski.
Wdzięczni
Dyrekcja Szkoły, uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp.
Tekst-Aldona Starosta