Zasady funkcjonowania szkoły od 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r.

Od 19 kwietnia 2021 r. do 25.04.2021 r. w szkole mogą być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów, którzy będą zdawali egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec.

Dodatkowo uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia będą odbywać zajęcia praktyczne w zakładach pracy.
Klasy I i II w tym okresie nie idą na zajęcia praktyczne do zakładów pracy.

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia