ZARZĄD „KLOPSÓW” ZAKOŃCZYŁ KADENCJĘ

W kwietniu Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS” zakończył półtoraroczną kadencję. Prezes Szymon Mortka z kl. 4 M i jego zastępca – Paweł Bartkowiak z tej samej klasy zostaną wkrótce absolwentami szkoły i przystąpią do egzaminu maturalnego.
Opiekun Klubu Jarosław Czechowski składa Szymonowi i Piotrowi w imieniu członków serdeczne podziękowanie za wzorową postawę, pracę na rzecz „KLOPSÓW” oraz społeczności szkolnej. Podziękowania trafiają też do Iwony Wróbel i Pauli Bartkowiak z kl. 3 L, które pełniły w Zarządzie funkcje kronikarek i opiekunek gazetki ( na zdjęciu obok dotychczasowy Zarząd: od lewej Paweł, Iwona, Paula i Szymon).
Wybory nowego Zarządu Klubu miały odbyć się 24 marca 2020 w połączeniu z uroczystością 25-lecia powstania Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS”. Niestety, pandemia wirusa, który opanował świat, i zamknięcie szkół, odsunęły imprezę w nieokreśloną przyszłość.
Na planowanej uroczystości, obok wielkiego tortu, mieli pojawić się liczni goście. Wśród nich nasi drodzy przyjaciele, sponsorzy i darczyńcy, osoby, dzięki którym ostatnie lata działalności Klubu obfitowały w ciekawe imprezy turystyczne.
Członkowie Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS” dziękują za dotychczasową współpracę : Paniom Aldonie Banaszak, Jolancie Morkowskiej i Aleksandrze Żmidzińskiej oraz Panu Prezesowi Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzejowi Cichosowi, Panu Edmundowi Kowalskiemu -Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim.
Podziękowania kierujemy też do Pana Rafała Maluśkiego oraz przedsiębiorców naszego regionu, naszych wypróbowanych przyjaciół, Panów Rafała Bartkowiaka, Pawła Czapli , Tomasza Mortki, Mirona Skrzypka i szczególnego darczyńcy – Pana Sergieya Syerykova z Ukrainy.

Na stronie Szkoły, w zakładce Uczeń > po lekcjach > KLOPSY znajdziecie naszą kronikę , która powstała z okazji 25-lecia istnienia Koła oraz ciekawostki i info o wycieczkach.