Zapytanie ofertowe 4/2021 – Dostawa plotera frezującego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera frezującego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowa specyfikacja sprzętu znajduje się w załączniku do zapytania.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4/2021

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert na „Dostawę plotera frezującego do Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”  wybrano najkorzystniejszą ofertę,  która została złożona przez ATMSolutions Sp. z o. o. Sp.k., ul. Kolejowa 311,  05-092 Łomianki.
Wartość zamówienia: 60 270,00 zł brutto.  

Oferta ta, uzyskała największą liczbę punktów i jednocześnie spełniała wszystkie wymagania i warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

Grodzisk Wielkopolski, 02.07.2021 r.