XXX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża

Dnia 19 kwietnia 2023 r. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, biorący udział w konkursie mieli, za zadanie rozwiązać test z zakresu m.in. zasad żywienia, charakterystyki składników odżywczych, istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia oraz zasad zdrowego stylu życia. Zespół Szkól Technicznych reprezentowała Yuliana Popvych, z klasy I GT, ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych Yuliana zdobyła II miejsce. Dziękujemy Yulianie za udział w etapie rejonowym olimpiady. Eliminacje na poziomie szkolnym do Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia, w którym została wytypowana Yuliana, odbyły się w naszej szkole 28 marca 2023 r.
Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem uczennicy do olimpiady sprawowała Pani Marzena Ankiewicz – koordynator Olimpiady w Szkole.