XII Grodziski Powiatowy Konkurs Ortograficzny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do wzięcia udziału w XII Grodziskiem Powiatowym Konkursie Ortograficznym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Grodziski.

Eliminacje: 30 listopada 2023 r. godz. 9.00

Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja zasad prawidłowej pisowni i praktycznego ich wykorzystania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do uczestnictwa w dyktandzie oraz zwracamy się z prośbą do polonistów o spopularyzowanie jego idei. Dla zwycięzców etapu powiatowego organizatorzy przygotowali  atrakcyjne nagrody. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 3 reprezentantów szkoły.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24 listopada na adres szkoły. Kartę zgłoszeniową oraz regulamin konkursu prosimy  pobrać ze strony szkoły.

Ogłoszenie wyników dyktanda i wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada. W konkursie zostaną wyłonieni i nagrodzeni zdobywcy I, II i III miejsca. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. W miarę posiadanych środków finansowych Organizator może przyznać pozostałym uczestnikom drobne upominki.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Lidia Andrzejewska (tel. 694 080 715).