Wyniki egzaminu zawodowego sesja zima 2021

ODBIÓR WYNIKÓW W SZKOLE 08.04.2021

Wyniki egzaminów zawodowych będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Wyniki będą do odbioru od dnia 08.04.2021 (godz. 10.00-16.00), w następnych dniach wyniki można odbierać od godz. 8.00-12.00.

SPRAWDZENIE WYNIKÓW ON-LINE 31.03.2021

1) Kwalifikacje jednoliterowe PP2012: wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła. Dane do logowania można uzyskać wysyłać wiadomość na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl . Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują.

2) Kwalifikacje dwuliterowe PP2017: wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów poznan.epkz.cke.edu.pl za pomocą loginu i hasła. Dane do logowania zostały przesłane za pośrednictwem systemu EPKZ. Dodatkowo dane można uzyskać wysyłać wiadomość na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl .

Wyniki on-line będą dostępne nie wcześniej niż od 31 marca br. od godz. 10.00.

DEKLARACJE NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO

Deklaracje na poprawę egzaminu zawodowego w sesji lato 2021 należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2 lub wysłać scan podpisanej deklaracji na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl w nie przekraczalnym terminie do 08.04.2021 do godziny 14.00. W przypadku składania deklaracji w formie elektronicznej każdy zgłaszający otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dostarczenie deklaracji.