Wymiana Polsko-Rosyjska

W dniach 9 – 15 września 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ramach projektu ”Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?” w Polsko – Rosyjskiej Wymianie Młodzieży gościła grupa uczniów i nauczycieli ze Szczałkowa w Rosji.

W ramach przedsięwzięcia, którego głównym celem była wzajemne przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń oraz budowanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany odbyło się kilka spotkań i warsztatów tematycznych:” Rola zwierząt w życiu ludzi”, „Pies, najlepszy przyjaciel człowieka”, podczas których, po obejrzeniu prezentacji multimedialnych przygotowanych przez polskich uczniów (kl. III C, E. Borowczak) uczniowskie polsko – rosyjskie zespoły przygotowali w różnych technikach plastycznych postery. Po zwiedzeniu grodziskiego przytuliska dla bezdomnych psów (M. Jany, H, Klimaszyk) i zapoznaniu się z pracą działających w nim wolontariuszy (A. Kinecka, UMiG) na kolejnych warsztatach, tematycznie związanych z przedmiotowym i podmiotowym traktowaniem zwierząt, uczniowie szyli maskotki w kształcie kolorowego, filcowego pieska. Kolejne warsztaty (P. Kaczmarek) zaowocowały wykonaniem karmników dla ptaków. Dialog międzykulturowy wzmacniały odwiedziny w Starostwie Powiatowym i szkolne spotkania młodzieży, a także wycieczki. Uczniowie ze Szczałkowa zwiedzili w czasie swojego pobytu Muzeum Ziemi Grodziskiej, wzięli udział w próbie Grodziskiej Orkiestry Dętej, a także mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków. Jednym z punktów realizacji projektu było spotkanie z pracownikami gabinetów „Groomer – Fryzjer, SPA, Rehabilitacja” i wysłuchanie prelekcji połączonej z warsztatami praktycznymi poświęconymi dbałości, pielęgnacji i odżywianiu zwierząt.

Sporą atrakcją był wyjazd do Porażyna (M. Purgiel) i spotkanie z leśniczym (T. Kałek); tu była chwila, w której własnoręcznie wykonane karmniki znalazły swoje miejsce w lesie. Sporym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do Poznania, oprócz zwiedzania Starego Miasta, polsko – rosyjska grupa uczniów odwiedziła Stare ZOO i wzięła udział w zorganizowanych tam zajęciach edukacyjnych. Zrealizowano także wyjazd do Kliniki Koni w Buku (M. Przewoźny), gdzie podczas kolejnych warsztatów uczestnicy wymiany dowiedzieli się o roli koni w życiu człowieka na przestrzeni dziejów i zwiedzili klinikę.

Projekt był możliwy do przeprowadzenia dzięki dotacji celowej z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w wysokości 58 tys. zł i pomocy z budżetu Starostwa Powiatowego. O realizację całości programu wymiany polsko – rosyjskiej zadbała Irina Tierieszczenko.

Październikowa rewizyta polskich uczniów w Szczałkowie w Rosji będzie kontynuacją przedsięwzięcia.