Wyjątkowe odznaczenie dla Anny Matysiak

Mamy zaszczyt poinformować, iż Pani Anna Matysiak – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. w latach 1993-2023, dnia 2 lutego br. podczas uroczystości 25-lecia Powiatu Grodziskiego została uhonorowana  odznaką  „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” nadawaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego . Odznakę wręczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pana Marek Woźniak. Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” jest najwyższym honorowym wyróżnieniem regionalnym. Odznaczenie to, jest uznaniem stanowiącym gratyfikację dla instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, organizacji zawodowych, osób fizycznych, osób prawnych – które swoją pracą (realizacją zadań) przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, naukowego oraz społecznego rozwoju województwa wielkopolskiego. Odznaka jest przyznawany decyzją Kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Kapitułę powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Do odznaczenia dołączono dyplom nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Podczas tej samej uroczystości Pani Anna Matysiak otrzymała również medal „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego” nadawany przez Radę Powiatu Grodziskiego, który wręczyli Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński i Przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Skrzypczak. Cała społeczność Szkoły jest bardzo dumna i  Składa Pani Dyrektor Annie Matysiak najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.