Wycieczka logistyków do firmy DPD

02.03.2023r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w wycieczce do Centrum Logistycznego firmy DPD w Strykowie. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda praca największej sortowni paczek i przesyłek w Polsce. Centralna sortownia zajmuje
powierzchnię 9 hektarów a sam plac manewrowy 5,5 hektara. Wyposażona jest w 44 doki rozładunkowe oraz 96 doków załadunkowych. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od strefy rozładunkowej, w której uczniowie mogli zobaczyć doki rozładunkowe, posiadające stanowiska przeładunkowe rozlokowane przy rampie, która zapewnia wstępną kompensację różnicy wysokości między podłogami magazynu i pojazdu. Każdy front przeładunkowy wyposażony był w mostki ładunkowe, które służą do wypełnienia przestrzeni miedzy rampą
rozładunkową / załadunkową a powierzchnią ładunkową pojazdu, która może znajdować się na różnych poziomach. Mogliśmy również obserwować pracę infrastruktury transportowej towarzyszącej operacjom w centrum logistycznym, począwszy od ręcznych wózków
naładownych, poprzez napędzane wózki naładowne, wózki podnośnikowe prowadzone po tradycyjne wózki widłowe. Infrastruktura transportowa wykorzystywana jest, gdy przesyłki posiadają niewymiarowe gabaryty i nie może być użyty sorter. Następnie uczniowie dowiedzieli się o rodzajach dokumentów towarzyszącym pracy sorterów.
W przypadku uszkodzenia przesyłki, niezbędne jest wystawienie protokołu szkody i poinformowanie klienta o szkodzie w transporcie. Kolejnym etapem było zwiedzanie głównego sortera. Uczniowie mogli zaobserwować w jaki sposób wykorzystywana jest automatyzacja, każda przesyłka jest śledzona przez ok. 3500 czujników, dzięki czemu dyspozytor wie gdzie znajduje się konkretna paczka, na każdym etapie pracy sortera. Po zakończeniu zwiedzania sortowni uczniowie poznali pracę dyspozytora, który zarządza ruchem pojazdów na placu manewrowym. Przedstawiciele DPD pokazali uczniom systemy, dzięki którym praca sortowni przebiega w sposób bardzo sprawny. Uczniowie byli pod dużym wrażeniem nowoczesności sortowni. Podczas zwiedzania nie zabrakło nowinek technologicznych m.in. „rentgena” dla przesyłek międzynarodowych czy mechanicznych plomb do ciężarówek, dzięki którym dyspozytorzy widzą każdą próbę manipulacji przy samochodzie ciężarowym.