WYBRANE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI NA EGZAMINIE W 2021 R.*

MOŻLIWE DZIAŁANIA
Jeżeli jesteś uczniem, który
do 30.09.2020 r. złożył
w szkole deklarację
przystąpienia do egzaminu
maturalnego (1a)

Uwaga! Jeżeli jesteś uczniem
i nie złożyłeś w szkole
deklaracji do 30.09.2020 r.
nie możesz w 2021 r.
przystąpić do egzaminu
maturalnego.
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane
z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów
na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał
wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej
we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia
do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole
do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,


c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego,
ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy
międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole
do 8 lutego 2021 r. załącznik 30
Jeżeli jesteś absolwentem z lat
2005-2020, którego szkoła
macierzysta istnieje
a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A
przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi
zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu
na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji
do 8 lutego 2021 r.,


c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi
zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane
z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów
na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał
wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego,
ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy
międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole
do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat
2005-2020, którego szkoła
macierzysta istnieje, ale
z uzasadnionych przyczyn
chcesz przystąpić
do egzaminu w innej szkole
niż ta, którą ukończyłeś
a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A
przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi
zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu
na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji
do 15 stycznia 2021 r.,


c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi
zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:
– zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane
z mocy prawa,
– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów
na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał
wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego,
ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji
do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy
międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole
do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

*na podstawie:

 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
  zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia
  2020 r. (Dz.U. poz. 2314),
 2. aktualizacji (z dnia 29. 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
  w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.
  (https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja.pdf).

źródło danych: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacje_dla_maturzystow_2021_szkola.pdf

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi (opracowane przez CKE)