„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przynosić do dnia 02.06.2021r.
Miejsce składowania odpadów: „Różowa”, ZADASZONE PATIO na boisku szkolnym, przy parkingu samochodowym dla nauczycieli.