WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE SPÓŁKĄ GAZ- SYSTEM S.A. W WARSZAWIE

Spółka Gaz – System S.A. w Warszawie w roku szkolnym 2021/22 w ramach darowizny, kolejny raz, przekazała szkole 18 000 zł w tym: 15 000 zł na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej oraz 3 000 zł na nagrody dla absolwentów klasy mechatronicznej. Dnia 29 kwietnia br. podczas uroczystości pożegnania klas maturalnych trzech najlepszych mechatroników Adam Gierko, Jakub Kaźmierczak, Kacper Niemyt w ramach w/w darowizny otrzymali nagrody w wysokości  1 000 zł.
W imieniu Spółki Gaz-System S.A. w Warszawie nagrody wręczył pan Leszka Pytel- Kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Węzła Przesyłowego w Lwówku. Za pozostałą kwotę 15 000 zł. Szkoła zakupiła, na potrzeby pracowni mechatronicznej, roboty wraz z oprogramowaniem. 

Darczyńcy cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje !!!