WOLNE MIEJSCA NA DARMOWY KURS SEP – rekrutacja uzupełniająca

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na kurs SEP – kurs energetyczny – eksploatacja urządzeń, instalacji I sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV realizowany w ramach projektu ,,Grodziscy fachowcy”.

Jest to 30 godzinny kurs skierowany dla 20 uczniów/uczennic (5 kobiet, 15 mężczyzn) Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik mechatronik, monter robót wykończeniowych i budownictwa.
W kursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Termin składania dokumentów: 17.05.2021 r. – 24.05.2021 r. Formularze rekrutacyjne znajdują się również w sekretariatach szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne można:     
– składać osobiście w sekretariacie szkoły ul. Żwirki i Wigury 2 lub Nowy Świat 41 (pon-pt w godz. 7.30-15.00),  
– lub też wysłać skan na adres e-mail: sdalaszynska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów).
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie ma konieczności załączania Opinii wychowawcy.

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail sdalaszynska@zst-grodzisk.pl