Wizyta Wicewojewody Wielkopolskiej w Powiecie Grodziskim

W środę, 17 kwietnia 2024 roku Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim odwiedziła I Wicewojewoda
Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Starostą Grodziskim Mariuszem Zgaińskim oraz
Wicestarostą Sławomirem Górnym. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością samorządu
powiatowego i jego jednostek, realizowanymi inwestycjami oraz planami na przyszłość.
Po spotkaniu Wicewojewoda udała się z wizytą do Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ulicy Żwirki
i Wigury, gdzie odwiedziła pracownie gastronomiczne. Następnie udała się Centrum Kształcenia Zawodowego przy
ulicy Nowy Świat, gdzie z dużym zainteresowaniem z jej strony cieszyła się pracownia mechaniczno-mechatroniczna.
Wizyta przebiegła pomyślnie, Pani Wicewojewoda obiecała jeszcze odwiedzić naszą szkołę.