Wiosenny Rajd Nordic Walking

W piątek 10 maja 2024 r. nauczyciele ZST im. E. Kwiatkowskiego zorganizowali Wiosenny Rajd Nordic Walking. W rajdzie udział wzięło 55 uczniów szkoły. Celem organizacji rajdu była popularyzacja NW jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, ale przede wszystkim integracja młodzieży. Oczywiście rajd rozpoczęto od profesjonalnie przeprowadzonej rozgrzewki z kijami NW, którą poprowadził p. Marcin Łodyga. Trasa częściowo przebiegała ulicami miasta, potem ścieżką pieszo-rowerową prowadzącą do Ptaszkowa oraz leśnymi drogami. Uczestnicy w połowie drogi mieli możliwość na odpoczynek przy starej stacji kolejowej w miejsowości Lulin. Pogoda tego dnia dopisała, a
wśród uczestników panowała radosna atmosfera. Organizatorzy: Anna Hoffman-Lusina, Maria Ptaszyńska, Beata Kleszcz, Marcin Łodyga.
Uczestnicy: uczniowie klas 1GT, 2BT, 2 ET, 2 GT.