Warsztaty Profesjonalnego handlowca i Kurs prowadzenie i zarządzanie kadrami

W ramach projektu Grodziska Kuźnia Profesjonalistów realizowane są Warsztaty Profesjonalnego handlowca i Kurs prowadzenie i zarządzanie kadrami.
Zakończyła się już ostatnia edycja warsztatów Profesjonalnego handlowca w których wzięło udział łącznie 40 uczniów klas technikum ekonomicznego, technikum organizacji reklamy i technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Warsztaty trwały 40 godzin i obejmowały swoją tematyką następujące zagadnienia: techniki sprzedaży skuteczne negocjacje sprzedażowe, pozyskiwanie i obsługa klienta, komunikacja w oparciu o indywidualną specyfikę klienta, proces sprzedaży, rozwój indywidualnego sprzedawcy, e-sklep, obsługa programów magazynowo – sprzedażowych oraz urządzeń wykorzystywanych w pracy handlowca.  
Z kolei kurs prowadzenie i zarządzanie kadrami jeszcze trwa. Aktualnie druga 8-osobowa grupa uczestniczy w drugiej edycji kursu. Kurs skierowany jest do uczniów technikum ekonomicznego, technikum organizacji reklamy oraz technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Podczas 40-godzinnych zajęć uczestnicy mają szanse poznać zagadnienia związane z: kadrami, prawem pracy, klasyfikacja podmiotów gospodarczych i usytuowaniem w nich działu kadr i płac, ubezpieczeniami społecznymi. Dodatkowo uczniowie poznają program kadrowy i uczą się obsługiwać arkusz kalkulacyjny w tworzeniu list i płac.
Uczestnicy na zakończenie warsztatów i kursów otrzymują certyfikaty. Zajęcia pozwalają uczestnikom na zdobycie dodatkowych kompetencji zwiększających szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki w szkole. Wszystkie zajęcia realizowane są w ramach unijnego projektu Grodziska Kuźnia Profesjonalistów. Projekt obejmuje również inne kursy zawodowe, zajęcia  z doradztwa zawodowego, płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców, a także doposażenie pracowni zawodowej.