Warsztaty językowe w klasach pierwszych

Warsztaty językowe w klasach pierwszych ZST Grodzisk Wlkp.
Dnia 16 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp przeprowadzone zostały warsztaty z języka niemieckiego dla klas pierwszych technikum.
Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Deutsch plus” prowadzonego przez Goethe Institut, w którym nasza szkoła uczestniczy.
Warsztaty pod tytułem „Mobilität” przeprowadziła Pani Kama Frackowska- Pilarska, a koordynatorem projektu w szkole jest Pani Aldona Starosta.
Zajęcia były prowadzone w języku niemieckim, a podczas realizacji tematu uczestnicy projektu zgłębiali pojęcia z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz najnowszych osiągnięć techniki w przemyśle motoryzacyjnym, czyli samochodów elektrycznych.
Uczniowie aktywowani byli poprzez zastosowanie różnych pomocy dydaktycznych, metod oraz form pracy. Zajęcia były urozmaicone pracą
z plakatami, uczniowie tworzyli mapy pojęć, przeprowadzali test w Internecie „Czy jestem Eko?”, następnie pracowali w grupach prezentując wady i zalety samochodu elektrycznego. Pod koniec warsztatów, zadanie podsumowujące polegało na słuchaniu piosenki i uzupełnieniu jej tekstu.
Zajęcia bardzo uczniom się podobały, rozbudzili oni swoje zainteresowania i motywację do nauki języka obcego.
Opiekun: Aldona Starosta