VI Festiwal Zawodów – transmisja na żywo!!!

oraz poniżej opis i relacja fotograficzna

W środę 14 listopada w Grodzisku Wlkp. odbył się VI Festiwal Zawodów, który jest wspólnym projektem Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, realizowanym pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego

Festiwal to impreza otwarta adresowana do wszystkich firm i instytucji współpracujących ze szkołą, Powiatowym Urzędem Pracy i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz do uczniów klas trzecich gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej. Celem Festiwalu Zawodów było przedstawienie bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. oraz możliwości edukacyjnych przedsiębiorców i zachęcenie młodzieży do poszukiwania interesujących zawodów, a także przekonanie, że trafnie wybrany zawód może być pasją na całe życie.

W tym roku odbyła się już VI edycja tej imprezy, świadczy to o tym, że znalazła swoje miejsce w kalendarzu i sercach lokalnej społeczności. Tegoroczny Festiwal Zawodów był wyjątkowy co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że po raz ostatni gościł gimnazjalistów, a po raz pierwszy ósmoklasistów. Był to, jak do tej pory, rekordowy Festiwal, uczestniczyła w nim młodzież aż z 26 szkół w liczbie około 1600 uczniów. Należy podkreślić ponadto, że Festiwal Zawodów osiągnął sukces na arenie międzynarodowej, gdyż został umieszczony na europejskiej mapie umiejętności zawodowych na stronie Komisji Europejskiej, jako działanie promujące kształcenie zawodowe. Wyjątkowość tegorocznej edycji Festiwalu Zawodów polegała również na tym, że po raz pierwszy impreza była nagrywana i transmitowana „on line” na stronie internetowej szkoły, na bieżąco można było obserwować przebieg wydarzenia. Transmisja była możliwa dzięki zaangażowaniu, umiejętnościom i życzliwości Pana Marcina Chrósta. Materiał jest dostępny na stronie szkoły i koncie Pana M. Chrósta na youtubie. VI Festiwal Zawodów był szczególny ze względu na wyjątkowych i niezawodnych wystawców, przedstawicieli firm – przyjaciół ZST, na których zawsze można liczyć.

Uroczystego powitania i otwarcia VI Festiwalu Zawodów dokonali: Dyrektor Anna Matysiak Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński oraz wicestarosta Sławomir Górny. Przemawiający podkreślali, jak ważne jest w życiu dokonanie wyboru właściwego zawodu, zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, a jednocześnie pokrywającego się
z potrzebami rynku pracy. Starosta Mariusz Zgaiński podziękował organizatorom, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy-Beacie Hejman, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Danucie Przybyle, z ramienia ZST – Barbarze Jokś – Doradcy Zawodowemu oraz Magdalenie Ambrozik – Kierownikowi Praktycznej Nauki Zawodu, przedsiębiorcom i instytucjom oraz młodzieży za udział i przygotowanie tej, już kolejnej, edycji Festiwalu Zawodów.

Rangę VI Festiwalu Zawodów swą obecnością podkreślili zaproszeni goście. Wśród nich: burmistrzowie i wójtowie, prezesi gminnych spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” , dyrektor LO oraz dyrektorzy szkół podstawowych.

W tym roku z zaproszenia organizatorów skorzystało w sumie 70 podmiotów z różnych stron Wielkopolski, między innymi z: Poznania, Kościana, Nowego Tomyśla, Swarzędza, Grodziska Wlkp. , reprezentujących różne branże, a także 15 instytucji.

W ramach Festiwalu uczniowie gimnazjów i ósmych klas szkól podstawowych uczestniczyli w warsztatach, prowadzonych przez nauczycieli ZST na temat wyboru własnej ścieżki zawodowej. Następnie grupy przeszły na Grodziską Halę Sportową, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu Festiwalu Zawodów i zapoznać się z szeroką ofertą, przygotowaną przez pracodawców. Młodzież szkół średnich ZST oraz Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. mogła ponadto zapoznać się z możliwościami kontynuowania nauki w Centrum Kształcenia Dla Dorosłych, a na stanowisku Powiatowego Urzędu Pracy dowiedzieć się więcej na temat staży pracowniczych i ofert pracy na rynku wielkopolskim.

Reasumując, tegoroczny Festiwal Zawodów odwiedziło ponad 1600 uczniów z 26 szkół, obecnych było ponad 70 podmiotów gospodarczych, w tym firmy, rzemieślnicy, instytucja z terenu całej Wielkopolski i nie tylko. Można było zapoznać się z bogatą ofertą zawodową i edukacyjną. Jest to szczególne przedsięwzięcie, które daje młodym ludziom możliwość poznania oferty rynku pracy i specyfiki zawodów, które w przyszłości chcieliby wykonywać. Festiwal Zawodów zapisał się już w kalendarzu imprez szkoły i środowiska. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością firm, przedsiębiorców i instytucji, ale przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dziękując wszystkim za udział w tegorocznej edycji Festiwalu Zawodów, serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.