„Uwaga, uwaga! Znamy już wyniki rekrutacji o bony stypendialne do Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu!

Jak wiemy parę tygodni temu nawiązaliśmy  współpracę z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu. Uczelnia ufundowała dwa stypendia o łącznej wartości ok. 30 tysięcy złotych, bon pokrywa okres studiów I stopnia.  Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych aby uzyskać bon musieli spełnić pewne kryteria, m.in. brana pod uwagę była średnia ocen, zaangażowanie w życie szkoły, krótkie uzasadnienie odnośnie  dalszego planu rozwoju oraz opinie nauczycieli. W celu wylosowania kandydata/ki były zaangażowani wszyscy nauczyciele ZST.  Mianowicie laureatami BONU STYPENDIALNEGO są: Karolina Stróżyńska oraz Karolina Pawłowska”. 

Miło nam poinformować, iż WSHiU ufundowała kolejne dwa BONY Stypendialne,  które wręczyła na ręce Starosty Powiatu Grodziskiego. Starosta jeden bon przekazał Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. , a drugi Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.

Na podstawie przeprowadzonego w ZST procesu rekrutacji komisja przyznała bon uczennicy Aleksandrze Kaźmierczak z klasy IV B Technikum Budowlanego. 

Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów  zawodowo-naukowych!