Opublikowano

Uwaga, uwaga! Znamy już wyniki rekrutacji o bony stypendialne do WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu!

Uczelnia ufundowała dwa stypendia o łącznej wartości  60 tysięcy złotych dla uczniów ZST, a także złożyła na ręce Starosty kolejne dwa bony. Stypendium pokrywa okres studiów I stopnia. Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych, aby uzyskać bon musieli spełnić pewne kryteria, m.in. brana pod uwagę była średnia ocen, zaangażowanie w życie szkoły, krótkie uzasadnienie odnośnie dalszego planu rozwoju oraz opinie nauczycieli. W celu wybrania  kandydata/ki zaangażowani byli: Dyrektor Szkoły- Anna Matysiak, Kierownik szkolenia praktycznego- Magdalena Ambrozik, Koordynator/Nauczyciel przedmiotów zawodowych- Łukasz Górecki. Laureatami BONU STYPENDIALNEGO są: Zuzanna Magdalena Kruczek, Wiktoria Matuszak oraz Agnieszka Stachowiak- serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowo-naukowej!”