Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Technikum – klasy 1
4 września 2023 r. godzina  8.00 
BOISKO PRZY GRODZISKIEJ HALI SPORTOWEJ
ul. Żwirki i Wigury 2, Grodzisk Wlkp.

Technikum – klasy 2,3,4,5
4 września 2023 r.  godzina 11.00 
Budynek ZST – “GAZY” 
ul. Nowy Świat 41, Grodzisk Wlkp. 
godzina  11.00 – uroczystość przed szkołą 
godzina  11.00 – spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej, numer sali w tabeli poniżej

Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy 1
4 września 2023 r. godzina  9.00 
BOISKO PRZY GRODZISKIEJ HALI SPORTOWEJ
ul. Żwirki i Wigury 2, Grodzisk Wlkp.

Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy 2,3
4 września 2023 r.  godzina 10.00 
Budynek ZST – “GAZY” 
ul. Nowy Świat 41, Grodzisk Wlkp. 
godzina  10.00 – uroczystość przed szkołą 
godzina  10.00 – spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej, numer sali w tabeli poniżej

*** 12.00 Msza Święta Kościół Serca Jezusa Grodzisk Wlkp.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – klasa 1
4 września 2023 r. godzina  12.00 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – sala gimnastyczna 
ul. Chopina 26, Grodzisk Wlkp.