Uczniowie ZST uczestniczyli w kursie obsługi wózków widłowych

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim uczestniczyli w darmowym Kursie obsługi wózków widłowych. Zajęcia realizowane były w ramach projektów ,,Grodziscy fachowcy” i ,,Grodziska akademia zawodowców.

Celem kursu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnicy uzyskali bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

Zajęcia dofinansowane były ze środków unijnych, w ramach projektów ,,Grodziscy fachowcy”  i ,,Grodziska akademia zawodowców” realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.