Technikum – harmonogram egzaminów zawodowych – lato 2023

Część pisemna (elektroniczna)

Część praktyczna

Technik budownictwa

Technik ekonomista

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik żywienia i usług gastronomicznych