Tajemniczy ogród…

Tradycyjnie na początku każdego roku szkolnego odbywa się w naszej szkole ekologiczny konkurs fotograficzny. W tym roku szkolnym temat brzmiał: „Tajemniczy ogród”. Został on zorganizowany przez Szkolne Koło Ochrony Przyrody SALAMANDRA. Wzięło w nim udział 17 uczniów, którzy przesłali bardzo dużo ciekawych zdjęć. Spośród nich jury w składzie: p. Magdalena Zadoń, p. Remigiusz Stopa i p. Barbara Piatczyc wyłoniło zwycięzców. Są nimi:

I miejsce: Monika Zajdel 3bz
II miejsce: Marta Giełdon 1AT
III miejsce: Aleksandra Gruszczyńska 4E
Wyróżnienie: Nikola Koska 4E

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości, zaangażowania i ciekawego uchwycenia tematu.