SZCZEPIENIA COVID-19 DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – FORMULARZ

Szanowni Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu uczniów BS I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych  w Grodzisku Wlkp.!

Od dnia dzisiejszego 8.02.2021 do 10.02.2021 do godz. 10.00 Instruktorzy praktycznej nauki zawodu,  mogą zgłaszać się na szczepienie COVID 19 przez dyrektora szkoły placówki do której oddelegowany jest uczeń BS I Stopnia. 

Nie będzie możliwe rejestrowanie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w wieku 60 lat i więcej czyli urodzonych przed 1962 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, link podajemy poniżej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 10 lutego br.  do godziny 10.00. 

Sposób zgłoszenia (należy wybrać jedną z podanych form):

1) wystarczy kliknąć w link i wypełnić załączony formularz  https://forms.gle/pF9PfToCxv6TyJAP7         Lub 

2) zgłosić chęć przystąpienia do szczepienia telefonicznie dzwoniąc do szkoły na numer 61 44 45 401.