SZANOWNI RODZICE, SZANOWNI PRACODAWCY DRODZY UCZNIOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

SZANOWNI RODZICE, SZANOWNI PRACODAWCY DRODZY UCZNIOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia szkolne będą odbywać się w sposób zdalny. Przechodzimy na nauczanie online.

Szczegółowe informacje zostały przesłane za pośrednictwem e-dziennika.

W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule  on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Prosimy pracodawców aby w tym czasie umożliwili uczniom pozostanie w domu. Organizacja tygodnia praktyk zależy od pracodawcy i jego dobrej woli. Jednocześnie apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji. Należy podkreślić jednak, że do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu (czy ustalenia tego z pracodawcą) może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.