Sprawdzian kontrolny uczniów w zawodzie fryzjer

Dnia 12 lutego br. w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp. odbył się sprawdzian kontrolny uczniów w zawodzie fryzjer. Organizatorami działania byli: Pan Cechmistrz Marek Łeske, Pani Kierownik Małgorzata Spieczyńska i Mistrzowie w zawodzie Fryzjer i Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu:  Pani Ewa Nowicka, Pani Karolina Glapa, Pani Natalia Piątkowska. Gościnnie udział wzięła wieloletnia organizatorka, Mistrzyni w Zawodzie Fryzjer i Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu  Pani Bernadeta Zadoń, której serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz kształcenia zawodowców. Na zaproszenie organizatorów podczas sprawdzianu obecna była Pani Anna Matysiak,  Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. oraz Pani Magdalena Ambrozik, Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Grono uczestników składało się z uczennic klasy trzeciej BS I Stopnia, które w tym roku przystępują do egzaminu czeladniczego w zawodzie Fryzjer. Uczennice miały  okazję sprawdzenia swoich umiejętności przed ostatecznym sprawdzianem. Organizatorom serdecznie dziękujemy za miłą atmosferę i profesjonalne wskazówki udzielone uczniom.