Spotkanie edukacyjne

W środowe przedpołudnie, 2 października br., uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. mieli niebywałą okazję wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym prowadzonym przez przedstawicieli Agencji Mienia Wojskowego. Organizatorami spotkania byli nauczyciele w/w szkoły: Rafał Maluśki, koordynator klas mundurowych oraz Anna Ledzianowska.
Podczas spotkania młodzież mogła dowiedzieć się czym zajmuje się AMW, jak wyglądają zasady przydziału kwater wojskowym, poznać ofertę sklepu internetowego AMW, gdzie można znaleźć elementy umundurowania czy żołnierskiego wyposażenia. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, z mjr. J. Biskupem na czele. Przybliżył on młodzieży możliwe ścieżki rozwoju związane z wojskiem polskim oraz zachęcał do kontynuowania nauki w wybranej już dziedzinie.
Sportowcy Wojskowego Klubu Sportowego „Grunwald” w Poznaniu popularyzowali z kolei sport w wojsku polskim. Ponadto przedstawili osiągnięcia wybitnych żołnierzy – sportowców, pokazując tym samym, że działalność sportowa to mocna strona naszej armii. Uczniowie mieli okazję spotkać się z olimpijką, brązową medalistką igrzysk z Rio de Janeiro, kpr. Moniką Michalik oraz st. szer. Patrykiem Kuczyńskim, zawodnikiem WKS „Grunwald”.