Rozeznanie cenowe na zakup laptopów w ramach programu „Aktywna tablica 2020”

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi rozeznanie cenowe laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Minimalne wymagania sprzętu: procesor i3; RAM 8GB; SDD 128GB; Windows 10; wyświetlacz 15,6; wbudowana kamera; mikrofon; głośniki; torba. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. 1883 z 2020 r.) laptopy muszą spełniać następujące wymagania:
1)posiadać deklarację CE;
2)posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3)być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
4)posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
5)posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

W zależności od oferowanej ceny planowany jest zakup min. 10 laptopów.

W przedstawionej ofercie proszę o przedstawienie wszystkich parametrów oferowanego sprzętu, kosztów dostawy oraz planowanego terminu dostarczenia sprzętu.

Termin płatności – 21 dni.

Proszę o przesłanie ofert do dnia 16.11.2020 r. wyłącznie na adres e-mailowy jkokocinska@zst-grodzisk.pl. W razie pytań proszę o kontakt pocztą elektroniczną.