Rekrutacja „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020”

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników Polsko – Rosyjskiej Wymiany Młodzież 2020. Celem głównym przedsięwzięciem jest rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy polsko i rosyjską szkołą. Tematem przewodnim przedsięwzięcia jest „Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.”

W ramach projektu odbędą się liczne warsztaty tematyczne w szkołach (warsztaty muzyczne, warsztaty głosowe, warsztaty tekściarskie, warsztaty hiphopowe, warsztaty taneczne, warsztaty malarskie, warsztaty instrumentalne) przeprowadzone zostaną zabawy edukacyjne – gry, wspólne wyjazdy (studio nagraniowe, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wioska Folklorystyczna, Szkoła Muzyczna w Moskwie, Rosyjskie Narodowe Muzeum Muzyczne), spotkania z ludźmi związanymi z muzyką.

Realizacja projektu przewidziana jest na wrzesień 2020 (wizyta Rosjan w Grodzisku Wlkp.)  i październik 2020 (wizyta Polaków Rosji).

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się uczniowie Technikum Nr 1 lub Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Dokumenty rekrutacyjne można
– składać osobiście w sekretariacie szkoły,
– lub też wysłać na adres e-mail: jkokocinska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów)
w terminie do 30.06.2020 r. do godziny 13.00

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.